شهرستان خدابنده دوشنبه هفتم شهریور ۱۳۹۰ 8:27
 

 

 

 

شهر: قیدار

  • روستای باریک آب
   • روستای گوشتین

شهر: سهرورد

 • بخش افشار
  • دهستان شیوانات
  • دهستان قشلاقات افشار

شهر:گرماب

شهر: زرین رود

شهرها: سجاس

 

 شهرستان خدابنده با وسعتی معادل ۴۸۰۰کیلومتر مربع در جنوب استان زنجان، بین طول شرقی۴۸ درجه و ۳۵ دقیقه، و عرض شمالی۳۶ درجه و۷ دقیقه قرار دارد. از شمال به شهرستان زنجان و ابهر وبخش آوج و از جنوب به استان همدان و از غرب به استان کردستان و قسمتی هم از غرب به زنجان محدود می‌باشد. شهرستان خدابنده از۴ بخش مرکزی، افشار، بزینه رود و سجاسرود و ۲۳۲روستا و ۳۳روستای خالی از سکنه تشکیل شده‌است. آب و هوای شهرستان کوهستانی است و با توجه به شرایط خاص کوهستانی می‌توان آب و هوای آن را اقلیم معتدل کوهستانی نیز به شمار آورد. خصوصیات این آب و هوا، گرمای شدید دره‌ها در تابستان و اعتدال آنها در زمستان و بر عکس سرمای شدید مرتفعات در زمستان و اعتدال آن در تابستان است

 1. چشمه کوه قیدار در روستای زرند از توابع بخش سجاسرود
 2. بقعه قیدارنبی در وسط شهر قیدار
 3. مسجد جامع سجاس
 4. سجاسرود (رود سجاس)
 5. غار کتله خور درفاصله ۸۰کیلو متری قیدار
 6. پنجه علی در کوه قیدار

 

 
استان شهرستان بخش شهر دهستان روستا و آبادی
زنجان خدابنده افشار شیوانات قره ولی
قازقلوی علیا
مسگر
حصار سفلی
حصار علیا
رستم آباد
خلیفه قشلاق
قمچقای
نریمان قشلاق
اقچه گنبد
بختی
دینی بیک
گونای
ینگی آباد
سوله
مصر آباد
تاتار ده
حصار شیوان
فریدون
قمشلو
مصطفی لو
کند تاتار/ چشمه تاتار
محمد شاه لو
اولی بیک
گوگر چینک
شورجا
یوز باشی
قویی
زنجان خدابنده افشار شیوانات بورون
افشار قشلاقات افشار تیمورلو
چقلوی سفلی
چقلوی علیا
خلیفه لو
حسن لو
قویجوق علیا
گنداب
محمد لو
یقین لو
اصلانلو
افشار لو
باغلوجه
باش قشلاق
توحید لو
جمعه لو
چریکلو
پیغمبر لو
طاهر لو
عیسی بیگلو
قلیچ قیه
کرد لو
کشگنلو
مهدی لو
اجی کهریز
آق قویی
آقا چقلو
تازه قشلاق
توتورقان
علی مردان
کملر
منداق
گل بلاغ
ورمانلو
وکیل قشلاق
زنجان خدابنده افشار قشلاقات افشار یساول
زنجان خدابنده افشار گرماب ................ ...............
زنجان خدابنده بزینه رود بزینه رود حی
اور گنجه
داش ته
کهلا
بزین
محمد خلج
استرود
شرور
اراغول
توزلو
غلام ویس
بزینه رود بزینه رود خانلار
بزینه رود زرینه رود اردهین
داشبلاغ
عموکندی
قره محمد
قیاس کندی
بصرک
دربند
سراب
قره کهریز
یاستی بولاغ
ارقین بلاغ
امیر لو
امام کهریز
قزل بلاغ
سریین
قشقجه
شهید آباد
زاغج
سقر چین
پنبه زبان
پیر مرزبان
قجور
اغوزلو
زاغه لو
گل تپه
دور اخلو
حسام آباد
بزینه رود زرینه رود سرشبار
........... زرین رود ............. ............
مرکزی حومه لاچوان
نعلبندان
زواجر
گوندره
نظر قلی
بیجقین
ورجوشان
بلگه شیر
شیخ الو
قانلی
توپ قره
داشلوجه
چپقلو
اقچه قیا
دوتپه سفلی
دوتپه علیا
رحمت آباد
پرچین
ده شیر
قطار بلاغی
حومه گلمکان
مرکزی خرارود علی آباد
جرین
رباط
شهرستانک
اقبلاغ علیا
کهل آباد
نور آباد
پیر گاگول
خالق آباد
کوچ تپه
تورپاخلو
زرین گل
گنگک
محمود آباد
اینچه خدابنده لو
اهار مشکین
قوشه کند
قینرجه
ابی سفلی
کهریز
دولاب
سازین

 

 

استان شهرستان بخش شهر دهستان روستا و آبادی
زنجان خدابنده مرکزی خرارود کوسج آباد
گوگجه ییلاق

 

 

 

 

 

دانشگاه آزاد خدابنده http://www.khiau.ac.ir/
فرمانداری خدابنده http://www.khodabandeh.gov.ir/
آمزش و پرورش قیدار http://zanjan.medu.ir/5723/
خدابنده http://www.khodabandeh.blogfa.com/
خدابنده http://www.portal-zn.ir/index.php?option=com_content&view=article&id=45:1387-11-02-09-35-16&catid=40:1387-10-28-11-22-27&Itemid=53
ادره ثبت خدابنده http://www.sabteahval.ir/zanjan_khodabande/

نوشته شده توسط یاسری  | لینک ثابت |